ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565...

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565...

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565...

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565...

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565...

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565...

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565...

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565

ข่าววสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง

นายกิตติกร ไชยเดช ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเ

นายกิตติกร ไชยเดช ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเ...

สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ร่วมพิธีรับมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทางการเกษตร (โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ร่วมพิธีรับมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทางการเกษตร (โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร...

ถอดบทเรียน ศพก.อำเภอซำสูง

ถอดบทเรียน ศพก.อำเภอซำสูง...

ตรวจวิเคราะห์ดิน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนคูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

ตรวจวิเคราะห์ดิน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนคูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น...

more...