ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

    

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง ให้เกียรติเป...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานต...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 พ.ค.2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 พ.ค.2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการ เกษตรอำ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมเ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ข...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางสาวพัชยา แเดนสีแก้ว เข้ารับการฝึกอบรมหล...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำ...

more...