ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้ - เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นสว.ชำนาญการ รักษาการ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานเปิดกา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นสว.ชำนาญการ รักษากา...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2561 ดังนี้ 1.เวลา 09.30 น. เจ้าหน้า...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 1.นายกิจจา หมอกเจริญ ปลัดอาวุธโสอำเภ...

more...