ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

    

ข่าวเตือนภัยศัตรูพืช

ระหว่าง วันที่พุธที่ 22 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4324 7209

.......................................

 

1. สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

          ด้วยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งในช่วงนี้ประสบปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วง พบการระบาดของเพลี้ยแป้งในแปลงส่งเสริมแปลงใหญ่ไม้ผล (ฝรั่ง) ที่บ้านบึงฉิม  ตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

2. ลักษณะชีวประวัติ

          เพลี้ยแป้ง (Mealybug) เป็นแมลงปากดูด มีลักษณะพิเศษคือลำตัวอ่อนนุ่ม สามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ มีการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อย (gradual metamorphosis) ประกอบด้วยระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ตัวอ่อนเมื่อฟักออกจากไข่จะเคลื่อนที่ได้ว่องไวและคลานไปยังพืชที่เหมาะสม ในระยะแรกมีขนาดเล็ก ไม่มีไขแป้งปกคลุมลำตัว และจะเจริญเติบโตโดยการลอกคราบจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย เมื่อเข้าสู่วัยที่ 2 ตัวอ่อนจะมีลำตัวปกคลุมด้วยผงแป้งสีขาวและเพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าวัยที่ 3 จะเป็นระยะตัวเต็มวัย อายุตั้งแต่วางไข่-ตัวเต็มวัย 17-21 วัน อายุตลอดอายุขัย 66- 93 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เพศเมียลอกคราบ 3 ครั้ง ส่วนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง  เพศเมีย 1 ตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณ 300-600 ฟอง

          สำหรับเพลี้ยแป้งที่พบในแปลงฝรั่งเป็นเพลี้ยแป้งชนิดแจ็คเบียสเลย์(Pseudococcus jackbeardsleyi Bimpel&Miller) ในเพศเมียผนังลำตัวสีเทาอมชมพู ปกคลุมด้วยไขแป้งสีขาว ด้านข้างลำตัวมีเส้นแป้งบางๆ ค่อนข้างยาว เส้นแป้งด้านท้ายลำตัวยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้าง ตัวเต็มวัยมีการสร้างผงแป้งสีขาวปกคลุม และเส้นขนด้านข้างลำตัวยาวและปลายท้องยาวกว่าเพลี้ยแป้งชนิดอื่น เพศเมียมีหนวดจำนวน 8 ปล้อง ขาค่อนข้างยาวเรียว มีรูโปร่งใสเฉพาะบริเวณต้นขาและหน้าแข้งของขาคู่หลัง cerarius มี จำนวน 17 คู่ คู่ที่ส่วนหัวมีcerariun seta 3 เส้น

3. การแพร่กระจายและการทำลาย

          พืชอาศัยของเพลี้ยแป้งชนิดนี้ พบมากในไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น น้อยหน่า ฝรั่ง ทุเรียน เงาะ มะม่วง เป็นต้น ลักษณะการทำลายของเพลี้ยแป้ง คือ การดูดน้ำเลี้ยง โดยใช้ส่วนของปากที่เป็นท่อยาว ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนยอด ใบ ดอกและผล สามารถระบาดและทำลายพืชทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเพลี้ยแป้งจะขับถ่ายมูลที่มีลักษณะของเหลวข้นเหนียวมีรสหวาน ทำให้เกิดราดำปกคลุมปิดบังบางส่วนของใบพืช ผล ดอกหรือยอดอ่อนมีผลทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลง และอาจแห้งตายไปในที่สุดหลังจากถูกเพลี้ยแป้งดูดน้ำเลี้ยง

 

4. ศัตรูธรรมชาติ

ด้วงเต่าตัวห้ำ แมลงช้างปีกใส แมงมุม

 

5. การป้องกันกำจัด

          เกษตรกรชาวสวนควรหมั่นสำรวจแปลงไม้ผลเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วงหรือเข้าสู่หน้าแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะแก่การระบาดมาก หากพบเริ่มมีการระบาดแนะนำให้เกษตรกรดำเนินการดังต่อไปนี้

          1. กำจัดแหล่งพืชอาศัยบริเวณรอบแปลงปลูกหากพบให้รีบทำลายโดยการตัดเผาทำลา

          2. ถ้ามีการระบาดเล็กน้อยใช้น้ำฉีดพ่น ตัดแต่งกิ่ง ห่อผล และใช้พืชสมุนไพร น้ำหมักฉีดพ่นควบคู่กับการปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าตัวห้ำ

          3. ใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุม เช่น บิวเวอเรีย สารสกัดจากไหลแดง(โล่ติ้น) สารสะเดา เป็นต้น

          4. ในกรณีพบการระบาดมากแนะนำให้ใช้สารเคมี ฉีดพ่นทางใบ ได้แก่ อะเซทามิพริด อิมิดาโคลพริด บูโพรเฟซิน ไดโนทีฟูแรน และไทอะมีทอกแซม เป็นต้น

 

นายประยูรภัทร์  ศรีศักดิ์นอก     

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

แหล่งที่มา : https://www.allkaset.com/plant/87.php และ thatphanom.nakhonphanom. doae.go.th/backgorud/mealybug-w.ppt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางส

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางส...

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำ...

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง เข้ารายงานตัวกั

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง เข้ารายงานตัวกั...

วันที่ 19 กันยายน 2561 ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา

วันที่ 19 กันยายน 2561 ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา...

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำส

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำส...

วันที่ 22 กันยายน 2561 ตรวจเยี่ยมโครงการปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนคูคำ การทำปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 22 กันยายน 2561 ตรวจเยี่ยมโครงการปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนคูคำ การทำปุ๋ยอินทรีย์...

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แกเกษตรกรรายย่อย

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แกเกษตรกรรายย่อย...

วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561

อบรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...