ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

    

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้า...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม 61

นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับสำนักงานจัดรูปที่ดิ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้า...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้า...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกั...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 256

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกำจัดศรเสนานวส.ชำนาญการ รักษาการในตำ...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...