ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง

 

ที่ว่าการอำเภอซำสูง ถนนกระนวนเชียงยืน ตำบลกระนวน
อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170 

 

  • โทรศัพท์ : 0-4321-9120
  • โทรสาร : 0-4321-9105
  • อีเมล์ : kk_sumsung@doae.go.th


Contact Us   

=>