ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 15 ตุลาคม 2562...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562...

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอซ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอซ...

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการ...

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีดังนี้...

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประช

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประช...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...