ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมรับคณะติดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมรับคณะติดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐ...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นที

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นท...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชากา...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ติดตามงานต่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ติดตามงานต...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน่าที่สำนักงาน ลงพื้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน่าที่สำนักงาน ลงพื...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นายกิตติกร ไชยเดช นักวิชากา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นายกิตติกร ไชยเดช นักวิชากา...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาก...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้เจ้าหนาที่สำนักงาน ร่วมบริจ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้เจ้าหนาที่สำนักงาน ร่วมบริจ...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...