ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 5 ธ.ค.2560มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการ 9101ฯ ณ ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลบ้านโนน

วันที่ 5 ธ.ค.2560 เวลา 09.30 น. มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการ 9101ฯ โดย นายทวิช พิมพะ นอภ.ซำสูง ...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสิริพร จังตระกูล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะฯ ปฏิบัติภาระกิจอ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสิริพร จังตระกูล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ย...

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.อำเภอซำสูง ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เก...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยประธานชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายกำจัด ศรเสนา นักส่งเสริมวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแ...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งระบบน้ำ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาหารปลอดภัย (ระบบน้ำ)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งระบบน้ำ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาหารปลอดภัย (ระบบน้ำ)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำ...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านกา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ ปร...

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตา...

more...