ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

    

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมก...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเก...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2561 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวพัชยา แ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก....

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 2 เมษายน 2561

นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเท...

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เดือนมีนาคม 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ขอแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เดือนมีนาคม 2561 ...

more...