ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สถานที่ท่องเที่ยงเชิงเกษตร

  ร้านอาหารและกาแฟ  ไผ่@ซำสูง

 

ไผ่@ซำสูง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง

นายสุพรม มุงคุณคำชาว เกษตรรุ่นใหม่ ตำบลห้วยเตย เป็นเจ้าของสวนไผ่

และร้านกาแฟ " ไผ่@ซำสูง "

มีแนวคิดที่จะมุ่งสร้างจุดส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิงเกษตร " ฟาร์มสเตย์ "

ที่มีสถานที่ให้เกษตรกรในชุมชนสามารถนำสินค้ามาวางขาย และมีแนวคิดที่จะสร้างป่าในชุมชน

และเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพร โดยมุ่งหมายให้เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยง

เครือข่ายศาสตร์ของ"พระราชา"

ในเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียง,สร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน

 

ร้านไผ่@ซำสูง

ร้านกาแฟ ไผ่@ซำสูง

ร้านอาหารและก๋วยเตี๋ยว

อุโมงค์ไผ่

 

วันเวลาเปิด - ปิด : เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น.

ติดต่อสอบถาม : 092 - 3341790

สามารถติดตามเพจใน Facebook : วนเกษตร/ไผ่ซำสูง

 

29 ธันวาคม 60 10:41:58