ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

เตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2563

เตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2563...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2563

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2563...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2563

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2563...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2563

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2563...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2563

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2563...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2562

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2562...