ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

กิจกรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมรับคณะติดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมรับคณะติดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธ...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นที

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นที่สุ่มสำรวจผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 63/64 ตามชนิดข...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราช...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ติดตามงานต่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ติดตามงานต่างๆและนโยบายเร่งด่วนให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา และร่...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน่าที่สำนักงาน ลงพื้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน่าที่สำนักงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มฯ กลุ่มจักรสานบ้านคูคำ พร้อมให้คำแ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นายกิตติกร ไชยเดช นักวิชากา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นายกิตติกร ไชยเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ สำรวจพื้นที่...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโค...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้เจ้าหนาที่สำนักงาน ร่วมบริจ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้เจ้าหนาที่สำนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอซำสูง ต.กระน...

ข่าวสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ข่าวสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563...

ข่าวสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2563

ข่าวสารสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2563...