ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษากา

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำน...

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส รก.กษอ.ซำสูง พร้อมด้วย นางสมนึก ด่านซ้าย และนางสาวน

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส รก.กษอ.ซำสูง พร้อมด้วย นางสมนึก ด่านซ้าย และนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ ออกไปประชุมกลุ่มปล...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมต้อนรับ นายเฉลิมชัย ขวัญเมือ...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมก...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมก...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้ 1. นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ ร

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้ 1. นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่ส...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน...

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่อำเภอซำสูง ร่ว

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่อำเภอซำสูง ร่วมต้อนรับคณะเกษตรกรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ศ...

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายสวาท

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายสวาท จันทหาร นายกทต.ซำสูง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่า...

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ครั้งที่ 1/2...