ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 ตุลาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ ...

วันที่ 17 ตุลาคม 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปร...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 15 ตุลาคม 2562...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562...

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอซ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมป...

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำสูง...

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำสูง...