ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

กิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีดังนี้...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีดังนี้...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีดังนี้ ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีดังนี้ ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีดังนี้...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวา...

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เชิญ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชุมการช่วยเหลือเกษ...

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นักวิชา

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชยา แดนสีแ...

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วม

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวาย...

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมต้

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเ...