ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

กิจกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้น

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 มีดังนี้ ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีดังนี้...

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดอบร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริปี 2562 เกษตรกรจำนวน 100 ร...