ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 18 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำน...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2561 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 นายกำจั ศรเสนา นวส.ชำนาญ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสาวพัชยา แด...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 2 เมษายน 2561

นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเทพ นาร่อง นวส.ชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกร กิจ...

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เดือนมีนาคม 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ขอแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เดือนมีนาคม 2561 จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 123,020 ไ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561 นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วม...