ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่า...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมทีมงาน จัดอบรมเกษ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 13 มีนาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวพัชยา แดน...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 มีนาคม 2561 มีดังนี้ 1.นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้ว...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้ - เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสู...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง ...