ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

กิจกรรม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดอบร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดอบรมกิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรตามศาสตร์พระราชาโครงกา...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงมอบหมายให้นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริม...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นายสุเทพ นาร่อง และนางสมนึก ด่านซ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นายสุเทพ นาร่อง และนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ออกดำเนินการอบรมโครงการรวมพลังสร...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ปร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำน...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงร่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เวลา 08.30 น. ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม...

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 เป็นเวทีการอบรมให้คว...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีดังนี้...

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้จั

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้จัดประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 มิถุนายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 มิถุนายน 2562...