ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นสว.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นางสาวนภาภรณ์ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นสว.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2561 ดังนี้ 1.เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่คณะนิเทศสายที่ 3 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 1.นายกิจจา หมอกเจริญ ปลัดอาวุธโสอำเภอำสูง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมเกษตรกร โคร...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 1.นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสาวพัชย...

วันที่ 11 มกราคม 2561 อบรมเกษตรกรจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักว...

วันที่14ธ.ค.2560 เปิดการอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายทวิช พิมพะ นอภ.ซำสูง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 กิจกรรม...

วันที่13 ธ.ค.2560ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

วันที่ 13 ธ.ค.2560 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผ...

วันที่ 9 ธค.60 ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู (โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน) ต.กระนวน

วันที่ 9 ธค.60 เวลา 08.00 น.นางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการและนายสุเทพ นาร่อง นวส.ชำนาญการ ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู (โครงการเลี้ยงปล...