ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

กิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีดังนี้...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับ จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอประชุมประชาสัมพันธ์...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับ จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอประชุมประชาสัมพันธ์...

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 1.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประมงอำเ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 1.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประมงอำเภอซำสูง รับผิดชอบอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าโครงการปฏิบ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 มิถุนายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ...

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ นาร่อง นางสมนึก ด่านซ้าย และนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ นาร่อง นางสมนึก ด่านซ้าย และนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็น...

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดป

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดประชุมอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอซำสูงครั้งที่ 1 /2562...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีดังนี้...

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิช

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการจัดทำข...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเก...