ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 5 ธ.ค.2560มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการ 9101ฯ ณ ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลบ้านโนน

วันที่ 5 ธ.ค.2560 เวลา 09.30 น. มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการ 9101ฯ โดย นายทวิช พิมพะ นอภ.ซำสูง และ ร.ต.ชุมพล เจริญผล หน.ชป.ร้อน.รส.ม 7 พัน.14(ขอน...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสิริพร จังตระกูล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะฯ ปฏิบัติภาระกิจอ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสิริพร จังตระกูล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางวิภาดา โ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.อำเภอซำสูง ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง และนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ เ...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยประธานชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายกำจัด ศรเสนา นักส่งเสริมวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย ประธานชุมชนทั้ง 4 ชุ...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งระบบน้ำ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาหารปลอดภัย (ระบบน้ำ)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับนางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเทพ นา...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งระบบน้ำ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาหารปลอดภัย (ระบบน้ำ)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส....

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านกา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ ประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เ...

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามภาระกิจ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง...

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนก

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามภาระกิจ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง...

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่อำเภอซำสูง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่อำเภอซำสูง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5...