ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

กิจกรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง นำโดยนายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง นำโดยนายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง เข้าร่วมงานพิธี ดังนี้...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าอบรมการใช้สารเคมีอันตราย 3 ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกดษตรอำเภอซำสูง ได้ด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกดษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทค โนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เตรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เตรียมสถานที่จัดงาน Field Day ณ ศพก.อ.ซำสูง ม.6 ต.กระน...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยม ศพก.เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมพิธีเปิดกรวยสักการะพระ...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง มีดังนี้ 1.เวลา 07.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษต

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง มีดังนี้ 1.เวลา 07.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้า

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเน...

วันที่ 30 เมษายน 2562 อำเภอซำสูงได้จัดงาน“แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดี อำเภอซำสูง” ประจำปี 2562 โดย

วันที่ 30 เมษายน 2562 อำเภอซำสูงได้จัดงาน“แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดี อำเภอซำสูง” ประจำปี 2562 โดยสำนักงาน เกษตรอำเภอซำสูงได้จัดการประกวดผลผลิตทางกา...