ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

กิจกรรม

วันที่ 18 เมษายน 2562 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเ

วันที่ 18 เมษายน 2562 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอำเภอ ครั้งที...

วันที่ 17 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ปร

วันที่ 17 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำน...

วันที่ 14 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริ

วันที่ 14 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยื่ยมจุดบริการจิตอาสาของ...

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดประช

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ไ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 5 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 5 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับแล...

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายชัยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่ง

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายชัยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชา...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำำเภอซำสูง วันที่ 2 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงแล

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำำเภอซำสูง วันที่ 2 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงเข้าร่วมเป็นว...

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเส

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชากา...

วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V...