ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร จากบริษัท ที.เอส.เอ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร จากบริษัท ที.เอส.เอ็ม.ซายน์ จำกัด และบริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแน...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายอุดม แสนบุตร นายบัญญัติ โพธิ์ศรี นางต๋อย สวัสดี คณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายอุดม แสนบุตร นายบัญญัติ โพธิ์ศรี นางต๋อย สวัสดี คณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นางนิศานาถ ...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวมะลิ ประจำปี 2559 พัน...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในนามคณะทำงานและเลขานุการโครงการตามแผนพัฒน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในนามคณะทำงานและเลขานุการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านสว่าง - ซำโอง เตรียม"ผักซำสูง" ในกา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านสว่าง - ซำโอง เตรียม"ผักซำสูง" ในการประชาสัมพันธุ์ร่วมกับธกส.ซำสูง และธกส.จัหวัดขอนแก...

วันที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อปท. และทีมสำนักงานเกษตรจังหวั

วันที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อปท. และทีมสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดผลผลิตทางการเกษตรข...

วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้รับปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่วชุมชน โครงก

วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้รับปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่วชุมชน โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชประชาคมอา...

วันที่ 27 เมษายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น นำโดยนางเพ็ญศรี เรืองแก้ว น.ส.อรุณรัตน์ อัมพวา น

วันที่ 27 เมษายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น นำโดยนางเพ็ญศรี เรืองแก้ว น.ส.อรุณรัตน์ อัมพวา นักวิชาการเกษตร นายวิคิด เรืองแก้ว และนักศึกษาฝึกง...

นายสัตว์แพทย์ธนิต เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ติดตามงานอำเภอซำสูง จังหวั

นายสัตว์แพทย์ธนิต เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ติดตามงานอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น...

วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้นายประจัญ ขันพิ

วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง เข้าประชุมแทน ในการประชุมโครงกา...