ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

กิจกรรม

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่ง

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามเยี่ยมเยียนการปลูกผักป...

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ปร

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำน...

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริม

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติกา...

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้กำหนดจัดประชุมรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงานต

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้กำหนดจัดประชุมรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการระดับตำบลให้แก่คณะกรรมการบริหา...

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุม

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำนักงา...

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงลง

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงลงพื้นที่แนะนำเกษตรกรในการใช้โปรแกรมปรับปรุงทะเบียนเ...

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการและ นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที...

วันที่ 4 มีนาคม2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ

วันที่ 4 มีนาคม2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ สำ...

1 มี.ค.62 นางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ติดตามแปลงปลูกมันสำปะหลังและปล่อยแตนเบียนควบคุมเพลี้ยแป้ง

1 มี.ค.62 นางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ติดตามแปลงปลูกมันสำปะหลังและปล่อยแตนเบียนควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ต.กระนวน และพบตัวอ่อนและกลุ่มไข่แมลงช้างปีก...

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญก

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ และนางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการอบรมเกษ...