ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธาน เปิดงานวันถ่ายทอด

วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธาน เปิดงานวันถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี(Field day) กิจกรรม การผลิตผักปลอด...

วันที่ 4 เม.ย. 2559 เวลา 09:00 น. ประชุม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้า

วันที่ 4 เม.ย.2559 เวลา 09:00 น.ประชุม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านสว่างซำโอง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น จำนวน 50 คน....

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 11:00 น.นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเกษตรอำเภอซำสูง แ

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 11:00 น.นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเกษตรอำเภอซำสูง และคณะกรรมการผักซำสูง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักง...

ต้อนรับสำนักงานเเกษตรอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา.และกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอปักธงชัย 50 ท่า

ต้อนรับสำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา.และกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอปักธงชัย 50 ท่าน ดูงานผักซำสูง และผักบ้านหม้อ.อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น...

วันที่27มีนาคม2559 เวลา09.00น.ชุดทำงานทีมนาแปลงใหญ่ จัดประชุมจัดเวที่ชุ มชนและประชุมคณะกรรมการ ศูนบ์

วันที่27มีนาคม2559 เวลา09.00น.ชุดทำงานทีมนาแปลงใหญ่ จัดประชุมจัดเวที่ชุ มชนและประชุมคณะกรรมการ ศูนบ์ข้าวชุมชน ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ...

วันที่26มีนาคม2559 เวลา09:00น. นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายประจัญ ขันพิ

วันที่26มีนาคม2559 เวลา09:00น. นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และนายอุดม แสนบุตร เกษตรต้นแบบ ...

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงเปิดอบรมเกษตรกร 50 ท่าน รุ่นที่ 1 ครั้งท

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงเปิดอบรมเกษตรกร 50 ท่าน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่1 ตำบลห้วยเตย ณ.ศพก.อำเภอซำสูง ภาคเช้าเ...

วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเ

วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ได้เดินทางมาตรวจส...

สาธารณสูข อำเภอซำสูงและคณะฯ ของกลุ่มผักซำสูง ขอรับรอง อย.น้ำดื่ม น้ำล้างผัก และขอ GMPโรงงานคัคและบรร

สาธารณสูข อำเภอซำสูงและคณะฯ ของกลุ่มผักซำสูง ขอรับรอง อย.น้ำดื่ม น้ำล้างผัก และขอ GMPโรงงานคัคและบรรจุภัณฑ์ ผักซำสูง วันที่2มีนาคม2559...

วันที่26กพ.2559เวลา13:00น.ต้อนรับ ทีมงานตัวแทนพนักงานโรงน้ำตาลมิตรผล หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ดูงาน&a

วันที่26กพ.2559เวลา13:00น.ต้อนรับ ทีมงานตัวแทนพนักงานโรงน้ำตาลมิตรผล หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ดูงาน"ผักซำสูง" ทุกขั้นตอน(ฐานการเรียนรู้)....