ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายประจัญ ขันพิ

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และประสานงานกลุ่มผักซำสูง ต้อนร...

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และหัวกน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และหัวกน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเ...

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง นายประจญ ละอำคา ปศุสัตว์อำ

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง นายประจญ ละอำคา ปศุสัตว์อำเภอซำสูง นายประจัญ ขันพิมลเกษตรอำเภอ คุณราตรี ยศศร...

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง ประชุม ปรึกษา หารือ ร่วมกั

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง ประชุม ปรึกษา หารือ ร่วมกับร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้าน...

วันที่ 9 มิ.ย.59 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ออกสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรก

วันที่ 9 มิ.ย.59 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ออกสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558...

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 อำเภอซำสูง ประชุม ชี้แจ้ง การเชือมโยงการตลาด โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงให

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 อำเภอซำสูง ประชุม ชี้แจ้ง การเชือมโยงการตลาด โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นาข้าว ปี2558/2559 ,2559/2560 จำนวน 25 ท่านละ 5...

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่...

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพือ...

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานรับมอมสารพีจีพีอ

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานรับมอมสารพีจีพีอาร์ ทรู สำหรับข้าว เป็นแบคทีเรีย ช่วยเร่งราก ตึงธา...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงตรวจเยี่ยม ชม แปลง แตงโมของสมาชิกกลุ่มปลูก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงตรวจเยี่ยม ชม แปลง แตงโมของสมาชิกกลุ่มปลูกแตงโมปลอดภัยจากสารพิษ บ้านโสกขาแก้ว ม.3 ต.ห้วยเตย ...