ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงงานน้ำตามมิตรผลหนองเรือ และก...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโคร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเ...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง และคณะทำงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง และคณะทำงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เกษตรกรรุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รับฟังการบร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เกษตรกรรุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร จากบริษัท ที.เอส.เอ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร จากบริษัท ที.เอส.เอ็ม.ซายน์ จำกัด และบริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแน...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายอุดม แสนบุตร นายบัญญัติ โพธิ์ศรี นางต๋อย สวัสดี คณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายอุดม แสนบุตร นายบัญญัติ โพธิ์ศรี นางต๋อย สวัสดี คณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นางนิศานาถ ...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวมะลิ ประจำปี 2559 พัน...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในนามคณะทำงานและเลขานุการโครงการตามแผนพัฒน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในนามคณะทำงานและเลขานุการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านสว่าง - ซำโอง เตรียม"ผักซำสูง" ในกา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านสว่าง - ซำโอง เตรียม"ผักซำสูง" ในการประชาสัมพันธุ์ร่วมกับธกส.ซำสูง และธกส.จัหวัดขอนแก...

วันที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อปท. และทีมสำนักงานเกษตรจังหวั

วันที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อปท. และทีมสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดผลผลิตทางการเกษตรข...