ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงเปิดอบรมเกษตรกร 50 ท่าน รุ่นที่ 1 ครั้งท

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงเปิดอบรมเกษตรกร 50 ท่าน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่1 ตำบลห้วยเตย ณ.ศพก.อำเภอซำสูง ภาคเช้าเ...

วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเ

วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ได้เดินทางมาตรวจส...

สาธารณสูข อำเภอซำสูงและคณะฯ ของกลุ่มผักซำสูง ขอรับรอง อย.น้ำดื่ม น้ำล้างผัก และขอ GMPโรงงานคัคและบรร

สาธารณสูข อำเภอซำสูงและคณะฯ ของกลุ่มผักซำสูง ขอรับรอง อย.น้ำดื่ม น้ำล้างผัก และขอ GMPโรงงานคัคและบรรจุภัณฑ์ ผักซำสูง วันที่2มีนาคม2559...

วันที่26กพ.2559เวลา13:00น.ต้อนรับ ทีมงานตัวแทนพนักงานโรงน้ำตาลมิตรผล หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ดูงาน&a

วันที่26กพ.2559เวลา13:00น.ต้อนรับ ทีมงานตัวแทนพนักงานโรงน้ำตาลมิตรผล หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ดูงาน"ผักซำสูง" ทุกขั้นตอน(ฐานการเรียนรู้)....

พ่อสุนัน เผ้าหอม ปราชณ์ชาวบ้าน เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.

พ่อสุนัน เผ้าหอม ปราชณ์ชาวบ้าน เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เแนวิทยากร ให้สมาชิกอบรม จำนวน50คน วิชาเศร...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นจัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2559 ในพื้นท

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นจัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2559 ในพื้นที่แปลงใหญ่ ณ บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอซำสูงร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอซำสูงร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกร ตำบลคูคำ...

"กลุ่มผักซำสูง"บ้านโพธิ์ศรี-กุดทิง ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น มาร่วมออกร้าน จำหน่ายสินค้า

ท่านพานิชจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแ ก่น เกษตรอำเภอซำสูง มาต...

วันที่23ธค.2558 เวลา13:00น.พี่น้องชาวอำเภอซำสูง ต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายคนิต ลิขิ

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง ส่วนราชการ พี่น้องชาวอำเภอซำสูง ต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ว่าที่รท.วรวุฒิ ข...

อำเภอซำสูงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดชัยภูมิ

นที่ 24 พฤศิกายน 2558 เวลา 12.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงและคณะกรรมการผักซำสูงจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้นรับคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จากอำเภอบ้าน...