ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

กิจกรรม

28 กพ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเทพ นาร่อง นวส.ช

28 กพ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเทพ นาร่อง นวส.ชำนาญการ ดำเนินการ 1.อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การจั...

วันที่ 26 ก.พ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง

วันที่ 26 ก.พ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมต้อนรับทีมนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแ...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์...

วันที่ 19 ก.พ.2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ น.ส.นภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญกา

วันที่ 19 ก.พ.2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ น.ส.นภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ และ น.ส.พัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฎิบัติการ พร้อมด้ว...

วันที่ 14 กพ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง เปิดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ

วันที่ 14 กพ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง เปิดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียน...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสู

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอซำสูง พร้อมกับนายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอซำสูง พร้อมกับนายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และนางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการ...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจ...

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสมนึก ด่านซ้าย นวส

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากรหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ร่วมก...