ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เตรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เตรียมสถานที่จัดงาน Field Day ณ ศพก.อ.ซำสูง ม.6 ต.กระน...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยม ศพก.เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมพิธีเปิดกรวยสักการะพระ...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง มีดังนี้ 1.เวลา 07.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษต

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง มีดังนี้ 1.เวลา 07.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้า

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเน...

วันที่ 30 เมษายน 2562 อำเภอซำสูงได้จัดงาน“แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดี อำเภอซำสูง” ประจำปี 2562 โดย

วันที่ 30 เมษายน 2562 อำเภอซำสูงได้จัดงาน“แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดี อำเภอซำสูง” ประจำปี 2562 โดยสำนักงาน เกษตรอำเภอซำสูงได้จัดการประกวดผลผลิตทางกา...

วันที่ 18 เมษายน 2562 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเ

วันที่ 18 เมษายน 2562 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอำเภอ ครั้งที...

วันที่ 17 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ปร

วันที่ 17 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำน...

วันที่ 14 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริ

วันที่ 14 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยื่ยมจุดบริการจิตอาสาของ...

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดประช

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...