ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ไ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 5 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 5 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับแล...

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายชัยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่ง

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายชัยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชา...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำำเภอซำสูง วันที่ 2 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงแล

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำำเภอซำสูง วันที่ 2 เมษายน 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงเข้าร่วมเป็นว...

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเส

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชากา...

วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V...

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่ง

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามเยี่ยมเยียนการปลูกผักป...

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ปร

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำน...

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริม

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติกา...

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้กำหนดจัดประชุมรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงานต

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้กำหนดจัดประชุมรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการระดับตำบลให้แก่คณะกรรมการบริหา...