ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีดังนี้...

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประช

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำเดือนวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V Syst...

วันที่ 20 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้จัดงานวันมุทิตาจิต ให้กับ นายไชยนันท์ ใ

วันที่ 20 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้จัดงานวันมุทิตาจิต ให้กับ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง โดยมีนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นา...

วันที่ 19 กันยายนยน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมมอบเงินโครงการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต

วันที่ 19 กันยายนยน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมมอบเงินโครงการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 ไร่ละ 500 บาท ณ ธกส.สา...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กันยายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กันยายน 2562 มีดังนี้ ...

วันที่ 17 กันยายน 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัด

วันที่ 17 กันยายน 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 16 กันยายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 16 กันยายน 2562 มีดังนี้...

วันที่ 13 กันยายน 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัด

วันที่ 13 กันยายน 2562 มีดังนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 12 กันยายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 12 กันยายน 2562 มีดังนี้ ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 11 กันยายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 11 กันยายน 2562 มีดังนี้ ...