ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุม

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำนักงา...

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงลง

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงลงพื้นที่แนะนำเกษตรกรในการใช้โปรแกรมปรับปรุงทะเบียนเ...

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการและ นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที...

วันที่ 4 มีนาคม2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ

วันที่ 4 มีนาคม2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ สำ...

1 มี.ค.62 นางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ติดตามแปลงปลูกมันสำปะหลังและปล่อยแตนเบียนควบคุมเพลี้ยแป้ง

1 มี.ค.62 นางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ติดตามแปลงปลูกมันสำปะหลังและปล่อยแตนเบียนควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ต.กระนวน และพบตัวอ่อนและกลุ่มไข่แมลงช้างปีก...

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญก

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ และนางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการอบรมเกษ...

28 กพ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเทพ นาร่อง นวส.ช

28 กพ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเทพ นาร่อง นวส.ชำนาญการ ดำเนินการ 1.อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การจั...

วันที่ 26 ก.พ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง

วันที่ 26 ก.พ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมต้อนรับทีมนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแ...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์...

วันที่ 19 ก.พ.2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ น.ส.นภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญกา

วันที่ 19 ก.พ.2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ น.ส.นภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ และ น.ส.พัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฎิบัติการ พร้อมด้ว...