ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)...

ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนย์มายุ 86 พรรษามหาราชินีในรัชกาลที่ 9 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนย์มายุ 86 พรรษามหาราชินีในรัชกาลที่ 9 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล...

ทำสัญญายืมเงินโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ระหว่างคณะกรรมการการระดับชุมชนและคณะกรรมการระดับ

ทำสัญญายืมเงินโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ระหว่างคณะกรรมการการระดับชุมชนและคณะกรรมการระดับกลุ่มย่อย จำนวน 5 ชุมชน 19 โครงการ...

ปัจจัยกาผลิตด้านประมงและพัฒนาที่ดิน โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2560 2.ประ

ปัจจัยกาผลิตด้านประมงและพัฒนาที่ดิน โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2560 ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 2...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้ดำเนินการจัดเวทีโครงก...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้ดำเนินการจัดเวทีโคร...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม 61

นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 สถานีพัฒนาที่ดิ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดเวที...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดเวที...