ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจั...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 256

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเก...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกำจัดศรเสนานวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัด กิจกรรมการฝึ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายกำจัดศรเสนานวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตร อำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการฝึกอ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561นายกำจัดศรเสนานวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตร อำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการฝึกอบ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการฝึ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการฝึก...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมจัดกิจกรรมการฝีกอบรมเกษตรกร โ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามภาระกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 พ.ค.2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 พ.ค.2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการ เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ...