ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับ จนท.สนง.เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ อำเภอ ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงาน Field day ณ สำนักงานเกษตรอ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) ได้จัดทำโครงการอบรมเกษตรกร "เสริมสร้า...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางสาวพัชยา แเดนสีแก้ว เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออกเฉียง...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเท...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา รก.เกษตรอำเภอซำสูง ออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืช...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 18 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำน...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส...