ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2561 ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 นายกำจั ศรเสนา นวส.ชำนาญ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสาวพัชยา แด...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 2 เมษายน 2561

นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเทพ นาร่อง นวส.ชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกร กิจ...

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เดือนมีนาคม 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ขอแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เดือนมีนาคม 2561 จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 123,020 ไ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561 นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่า...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมทีมงาน จัดอบรมเกษ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 13 มีนาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวพัชยา แดน...