ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 มีนาคม 2561 มีดังนี้ 1.นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้ว...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้ - เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสู...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นสว.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นางสาวนภาภรณ์ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด ศรเสนา นสว.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2561 ดังนี้ 1.เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่คณะนิเทศสายที่ 3 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...