ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 1.นายกิจจา หมอกเจริญ ปลัดอาวุธโสอำเภอำสูง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมเกษตรกร โคร...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 1.นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสาวพัชย...

วันที่ 11 มกราคม 2561 อบรมเกษตรกรจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักว...

วันที่14ธ.ค.2560 เปิดการอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายทวิช พิมพะ นอภ.ซำสูง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 กิจกรรม...

วันที่13 ธ.ค.2560ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

วันที่ 13 ธ.ค.2560 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผ...

วันที่ 9 ธค.60 ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู (โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน) ต.กระนวน

วันที่ 9 ธค.60 เวลา 08.00 น.นางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการและนายสุเทพ นาร่อง นวส.ชำนาญการ ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู (โครงการเลี้ยงปล...

วันที่ 5 ธ.ค.2560มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการ 9101ฯ ณ ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลบ้านโนน

วันที่ 5 ธ.ค.2560 เวลา 09.30 น. มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการ 9101ฯ โดย นายทวิช พิมพะ นอภ.ซำสูง และ ร.ต.ชุมพล เจริญผล หน.ชป.ร้อน.รส.ม 7 พัน.14(ขอน...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสิริพร จังตระกูล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะฯ ปฏิบัติภาระกิจอ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสิริพร จังตระกูล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางวิภาดา โ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.อำเภอซำสูง ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง และนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ เ...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยประธานชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายกำจัด ศรเสนา นักส่งเสริมวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย ประธานชุมชนทั้ง 4 ชุ...