ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งระบบน้ำ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาหารปลอดภัย (ระบบน้ำ)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับนางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเทพ นา...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งระบบน้ำ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาหารปลอดภัย (ระบบน้ำ)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส....

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านกา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ ประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เ...

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามภาระกิจ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง...

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนก

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามภาระกิจ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง...

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่อำเภอซำสูง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่อำเภอซำสูง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5...

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีดังนี้

ภาระกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีดังนี้...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในวันที่ 8 กันยายน 2560 มีดังนี้ 1. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในวันที่ 8 กันยายน 2560 มีดังนี้ 1. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฏิ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเปิดตัวโครงกา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒ...

Field Day

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ...