ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล) เป็นประธานเปิดโครงการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการตลาด และลงนามความร...

วันทึ่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. นายประจัญ ขันพิมลเกษตรอำเภอซำสูง สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง และคุ

วันทึ่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. นายประจัญ ขันพิมลเกษตรอำเภอซำสูง สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง และคุณไพรบูล พูลทอง ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯขอนแก่น ร่วมกั...

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นางวารุณี ดอนสมจิตร ปลัดอาวุโสอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสำเริง

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นางวารุณี ดอนสมจิตร ปลัดอาวุโสอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสำเริง โสบุญมา ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง มอบปัจจัยการผลิตโครง...

วันที่ 23 มิถุนายน นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field

วันที่ 23 มิถุนายน นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี...

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30 น. คุณปัทมา นิตยาทานุกูล เศรษฐกรซำนาญการพิเศษและคณะฯ จากสำนักงานเ

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30 น. คุณปัทมา นิตยาทานุกูล เศรษฐกรซำนาญการพิเศษและคณะฯ จากสำนักงานเศรษกิจการเกษตร กทม. ร่วมกับ นายประจัญ ขันพิมล เกษต...

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง นำโดยนายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และคณะเจ้าหน้

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง นำโดยนายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงานโครงการอำเภอยิ้ม..อิ่มบุญ บำบัด...

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายประจัญ ขันพิ

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และประสานงานกลุ่มผักซำสูง ต้อนร...

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และหัวกน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และหัวกน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเ...

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง นายประจญ ละอำคา ปศุสัตว์อำ

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง นายประจญ ละอำคา ปศุสัตว์อำเภอซำสูง นายประจัญ ขันพิมลเกษตรอำเภอ คุณราตรี ยศศร...

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง ประชุม ปรึกษา หารือ ร่วมกั

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง ประชุม ปรึกษา หารือ ร่วมกับร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้าน...