ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและ

 

 

 

กิจกรรม

วันที่ 9 มิ.ย.59 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ออกสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรก

วันที่ 9 มิ.ย.59 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ออกสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558...

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 อำเภอซำสูง ประชุม ชี้แจ้ง การเชือมโยงการตลาด โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงให

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 อำเภอซำสูง ประชุม ชี้แจ้ง การเชือมโยงการตลาด โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นาข้าว ปี2558/2559 ,2559/2560 จำนวน 25 ท่านละ 5...

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่...

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพือ...

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานรับมอมสารพีจีพีอ

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานรับมอมสารพีจีพีอาร์ ทรู สำหรับข้าว เป็นแบคทีเรีย ช่วยเร่งราก ตึงธา...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงตรวจเยี่ยม ชม แปลง แตงโมของสมาชิกกลุ่มปลูก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงตรวจเยี่ยม ชม แปลง แตงโมของสมาชิกกลุ่มปลูกแตงโมปลอดภัยจากสารพิษ บ้านโสกขาแก้ว ม.3 ต.ห้วยเตย ...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงงานน้ำตามมิตรผลหนองเรือ และก...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโคร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเ...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง และคณะทำงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง และคณะทำงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เกษตรกรรุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รับฟังการบร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เกษตรกรรุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่...