ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดอบร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริปี 2562 เกษตรกรจำนวน 100 ร...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดอบร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดอบรมกิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรตามศาสตร์พระราชาโครงกา...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงมอบหมายให้นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริม...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นายสุเทพ นาร่อง และนางสมนึก ด่านซ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นายสุเทพ นาร่อง และนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ออกดำเนินการอบรมโครงการรวมพลังสร...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ปร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำน...