ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงร่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เวลา 08.30 น. ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้ 1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม...

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 เป็นเวทีการอบรมให้คว...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีดังนี้...

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้จั

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้จัดประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 มิถุนายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 มิถุนายน 2562...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีดังนี้...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับ จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอประชุมประชาสัมพันธ์...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับ จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอประชุมประชาสัมพันธ์...

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 1.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประมงอำเ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 1.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประมงอำเภอซำสูง รับผิดชอบอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าโครงการปฏิบ...