ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 มิถุนายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ...

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ นาร่อง นางสมนึก ด่านซ้าย และนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ นาร่อง นางสมนึก ด่านซ้าย และนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็น...

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดป

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดประชุมอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอซำสูงครั้งที่ 1 /2562...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีดังนี้...

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิช

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการจัดทำข...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเก...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง นำโดยนายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง นำโดยนายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง เข้าร่วมงานพิธี ดังนี้...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าอบรมการใช้สารเคมีอันตราย 3 ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกดษตรอำเภอซำสูง ได้ด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกดษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทค โนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู...