ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561

       ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกำจัดศรเสนานวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัด กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 23 มิ.ย. 2561  ดังนี้
1.ชุมชนตำบลกระนวน  รุ่นที่ 3 วันที่ 1 ณ ศพก.อ.ซำสูง
2.ชุมชนตำบลคูคำ รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ณ หอประชุมอำเภอซำสูง
3.ชุมชนตำบลห้วยเตย รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยชุมชน ม. ต.ห้วยเตย
4.ชุมชนตำบลบ้านโนน รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ณ ศาลาวัดบูระพา ม.6 ต.บ้านโนน

 

 

 

 

 

 

 

22 มิถุนายน 61 14:09:07