ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 256

        ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลบ้านโนน ลงตรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

26 กรกฎาคม 61 13:43:50