ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561

      ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดเวทีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนตำบลบ้านโนน ครั้งที่ 2 ณ วัดสว่างอรุณ ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

 

 

26 กรกฎาคม 61 13:43:33