ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

         ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดเวทีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนตำบลห้วยเตย ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางบ้านบ้านสว่าง ม. 4  ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

 

 

26 กรกฎาคม 61 14:35:07