ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

     ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดเวทีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนตำบลกระนวน ครั้งที่ 2 ณ วัดมารวิชัย ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

 

 

 

26 กรกฎาคม 61 14:50:51