ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

    ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้ดำเนินการจัดเวทีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนตำบลคูคำ ครั้งที่ 2 ณ วัดพุทธชาฎา ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

 

 

26 กรกฎาคม 61 15:10:46