ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 22 กันยายน 2561 ตรวจเยี่ยมโครงการปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนคูคำ การทำปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 22 กันยายน 2561 นายไชยนันท์  ใจตรง มอบหมายให้ นายสุเทพ  นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนคูคำ การทำปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 200 คน ณ ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

      

23 กันยายน 61 10:26:10