ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง เข้ารายงานตัวกั

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง เข้ารายงานตัวกับนายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง เป็นวันแรก  ทั้งนี้ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอซำสูง ณ วัดโพธิ์ไชย ต. กระนวน อ.ซำสูง  เพื่อความเป็นสิริมงคล  และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับคณะเจ้าหน้าที่อำเภอซำสูงสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

         

    

8 ตุลาคม 61 14:40:08