ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์  สุภาเส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง  พร้อมด้วย  นายสุเทพ  นาร่อง และนางสมนึก  ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ  ออกตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยมยั่งยืน กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลกระนวน

        

8 ตุลาคม 61 15:25:49