ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางส

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ และ นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่มาให้ข้อมูลโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อเฝ้าระวังการระบาด และลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง ม.8 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

       

        

11 ตุลาคม 61 10:55:31