ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง แล

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง และนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจแปลงสถานการณ์ศัตรูพืชการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ที่ ม.5 ต.กระนวน และ ม.7 ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

14 มกราคม 62 14:40:56