ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง น

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจแปลงข้าวโพดกินฝักสด โครงการพืชหลากหลาย ตำบลคูคำ อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น

14 มกราคม 62 14:58:06