ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอ

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสุจินต์  สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง และนางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร ระยะ 1-5 จำนวน 30 ราย ณ ศาลากลางบ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 

14 มกราคม 62 15:01:14