ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ และ ศพก.ระดับอำเภอ  20 คน ณ ศพก.อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

28 มกราคม 62 10:46:46