ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสมนึก ด่านซ้าย นวส

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากรหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ร่วมกับ จนท.สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ณ ศพก.อำเภอซำสูง ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น และร่วมติดตามแปลงปลูกข้าวโพดหลังนา  ต.กระนวน และคูคำ ไม่พบ หนอน FAW

28 มกราคม 62 10:54:57