ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอซำสูง พร้อมกับนายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายเฉลิมชัย  ขวัญเมือง นายอำเภอซำสูง พร้อมกับนายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และนางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (รับผิดชอบตำบลห้วยเตย) ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านสว่าง-ซำโอง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

20 กุมภาพันธ์ 62 09:41:57