ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  นายไชยนันท์ ใจตรงเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

20 กุมภาพันธ์ 62 09:43:49