ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง นำโดยนายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง นำโดยนายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง เข้าร่วมงานพิธี ดังนี้

1. เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดโพธิ์ชัย ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

2. เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยห้วใจ" วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สวนสาธารณะบึงยาง ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

3. เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

      

5 มิถุนายน 62 10:00:40